Aktive Seniorer på Midtfyn er som navnet antyder et forum for Aktive Seniorer
Med tryk på Aktive
Nyheder


Det at blive ældre er heldigvis ikke længere ensbetydende med åndelig og fysisk svækkelse. Der bliver til stadighed flere ældre, der ønsker en aktiv seniortilværelse med lyst og evne til at foretage sig noget aktivt. I Faaborg Midtfyn Kommune har 2 udvalg ret til at blive hørt i sager om seniorer og deres fritidsaktiviteter, nemlig Folkeoplysningsudvalget og Ældrerådet. Mange aktive seniorer føler dog ikke rigtigt, at disse to udvalg taler deres sag.
Aktive Seniorer vil derfor arbejde på at blive en paraplyorganisation, interesseorganisation, eller et talerør, for aktive seniorer og for grupper af aktive seniorer. På tværs af andre foreninger og grupper.
De ultimative mål er dels at blive hørt de relevante steder, og dels at få etableret et aktivitetssted for bl.a. seniorer. Hvert sogn har snart en sognegård, og hver en kommune har snart et ungdomshus. Nu mener vi, at tiden er inde til et aktivitetshus for de unge, der er blevet voksne. Et aktivt medborgerhus i Ringe.

 
Se mere om visionerne via menuen til venstre
Aktive Seniorer har som gruppe deltaget i en spørgeskemaundersøgelse som led i et forskningsprojekt på SDU, ’Giver frivillige bedre velfærd i kommunerne’. Her er Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med 3 andre kommune deltager.
Aktive Seniorer har sammen med de øvrige bandemedlemmer af Borgerhusbanden haft møde med både borgmesteren og med sundhedsudvalget. På begge møder blev der lyttet interesseret til vore ideer, og vi blev på ingen måde afvist. ..... men der er jo lige det med pengene. Så det kommer vi nok til at arbejde mere med.